Díjazottak

Városunk kitüntetettjei

Díszpolgári cím


A díszpolgári cím azoknak a - tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő - személyeknek adományozható, akik:

 • származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Paks városához, illetve
 • tevékenységük Paks város fejlődésére jelentős hatást gyakorolt.

A díszpolgári címben részesülteknek a polgármester a képviselő-testület ünnepi ülésén:

 • egyedi szövegezésű díszes oklevelet, és
 • a város címerét tartalmazó legfeljebb 20 grammos, 14 karátos arany pecsétgyűrűt
 • a cím adományozásáról szóló iratot ad át.

Paks Város Díszpolgárai

2016 Szabó Benjamin a paksi atomerőmű-beruházás egykori kormány- és miniszteri biztosána, az erőmű első vezérigazgatója
2010 Süli János az atomerőmű volt vezérigazgatója
2008 Kozmann György olimpiai harmadik helyezett kenus
2007 dr. Kocsis István az atomerőművel kapcsolatos tevékenységéért
2001 Stenger Pál németországi testvérvárosi kapcsolatok létrehozása és erősítése
1996 Pónya József a város fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért
1993 Hangyási László mesteredző
1992 Kovács Antal olimpiai cselgáncsozó bajnok
1989 Jantner Antal
1987 Pákolitz István


PRO URBE Emlékérem kitüntetés

A "PRO URBE Emlékérem" kitüntetés azoknak a személyeknek és egyesületeknek adományozható, akik ill. amelyek tevékenysége a város gazdasági-, kulturális- és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult.

A kitüntetett részére a képviselő-testület az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott - ünnepi ülésén a polgármester:

 • emlékérmet "PRO URBE" felirattal, Paks címerével, a város történelmi folyamatosságára utaló ábrázolással
 • az adományozást tanúsító iratot ad át.
 • A kitüntetés adományozását a jegyző az erre a célra rendszeresített albumban tartja nyilván.
 • A képviselő-testület naptári évenként legfeljebb három kitüntetést adományoz.

Díjazottak

2016 Iker Lászlóné, Herczeg József, a Paksi Hírnök szerkesztősége
2015 Dr. Csók Sándor, Klézl Terézia, Szekér Gyula
2013 Horváth András főépítész
2012 Szabó Vilmos Béla, Kövi Gergely Péter, Babai István
2011 Gutai István, Paksi FC
2010 Hum Ferenc, Klenk Csaba
2009 Juhász Sándor
2008 Dr. Kárpáti István, Roger Schilling Zenekar
2007 Dr. Visy Zsolt, Süli János, Kanczler Istvánné
2006 Kozmann GYörgy
2005 Szinger Ferenc, Braun Ákos, Paksi Városi Vegyeskar
2004 Kródi József, Hajba Antal, Anton Westner
2003 Czetli Imre, Gárdai György, Köllő Imre
2002 Dr. Széchenyi Attila, Frast Antal, Paksi Sportegyesület
2001 Herczeg Ágnes, Kőváry László, Atomerőmű Sportegyesület
2000 Várszeginé Németh Mária, Hoffmann Mária, Paksi Rendőrkapitányság
1999 Szentesi Alajos, Dr. Rónaky József, Tűzvirág Táncegyüttes
1998 Beregnyei Miklós, Nagy Istvánné
1997 Zerza József, Károly János
1996 id. Gárdai György, Halász Károly
1995 Glósz Lajos, Dr. Németh Imre
1993 Stenger Pál, Sólyom Károly
1992 Vida István, Hangyási László


"Gyermekeinkért" kitüntetés

Paks Város Képviselő-testülete az oktató-nevelő munkát végző pedagógusoknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak a gyermekek harmonikus személyiség formálásában huzamosan végzett munkája elismerésére alapított kitüntető címet.

A kitüntető cím adományozható a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet ellátóknak.

Minden évben két személy kaphat kitüntetést.

Az adományozásról szóló határozatot díszoklevél formájában a pedagógusnapon ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a kedvezményezettnek.


Díjazottak

2017 Őrsi Istvánné, Bacskó Gáborné, Tumpek Györgyi
2016 Bosnyák Zoltánné, Damjanovitsné Eke Violetta
2015 Lisztmajerné Fritz Marianna, Szabó Klára
2014 Horváthné Szabó Julianna, Sztakó Imre
2013 Till Józsefné, Báthoryné Borsai Éva
2012 Acsádi Rozália, Vadász Csabáné
2011 Hanol Ferencné, Czethoffer Gyuláné
2010 Szabó Istvánné, Molnár József
2009 Németh Lászlóné, Hartmann József
2008 Valentiny Zoltánné, Lehoczkiné Tábi Márta
2007 Köntös Gyuláné, Poórné Heizler Györgyi
2006 Mittler József
2005 Hoffmann Ádámné, Hernádi István
2004 dr. Rosner Gyuláné, Bencze Barnabás
2003 Dr. Müller János, Törteli Béláné
2002 Kerepesi Ottóné, Horváth Gyuláné
2001 Tüdő Jánosné, László Boldizsárné, Farkas Mária
2000 Károly Jánosné, Koch Józsefné, Szakácsné Baller Veronika
1999 Gutai István, Enyedi Jánosné, Bernáth Lajosné
1998 Bérces Béláné, Dr. Krasznai Ivánné
1997 Jantyik Margit, Szántó Péterné
1996 Schiller Józsefné, Varga Imréné


Pongrácz Sándor kitüntetés

Paks Város Képviselő-testülete azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak Paks város egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez - az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény, vagy eredmény elismerésére - "Pongrácz Sándor" kitüntetést alapított, amelyben minden évben 1 fő részesülhet.

A kitüntetés átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napján július 1-jén kerül sor.


Díjazottak

2017 Kernné Béda Erika
2016 Treszl Edina
2015 dr. Barok József
2014 Papp Katalin
2013 Böcz Zoltánné
2012 Dr. Berecz Katalin
2011 Feil Józsefné
2010 Dr. Angyalosi Zsuzsanna
2009 Dr. Pásztor Hilda
2008 Dr. Vöröss Endre, Dr. Somay Gergely
2007 özvegy Szigeti Józsefné
2006 Dr. Molnár Klára
2005 Bodajki Zsuzsanna
2004 Tóbiás Zoltánné
2003 Dr. Hellebrand Béla
2002 Dr. Keszthelyiné dr. Benkó Erzsébet
2001 Dr. Baranyai Ilona
2000 Lénárt József
1999 Vayer Ferencné


"Segítő Kéz" kitüntetés

Paks Város Képviselő-testülete azon személyek részére, akik munkájukkal hozzájárultak a város szociális és gyermekjóléti ellátásnak javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak "Segítő Kéz" kitüntetést alapított.

A kitüntetés odaítélésére 2003 óta kétévente kerül sor.

A kitüntetést a Szociális Munka Napján, november 12-én adják át.


Díjazottak

2015 Molnárné Imréné
2013 Borbás László
2011 Szilágyi Ferencné
2009 Benedeczki Mihály
2007 Takács Józsefné
2005 Bodnár Istvánné
2003 Hum Ferencné


"Paks Kultúrájáért" kitüntetés

Paks Város Képviselő-testülete a város kulturális életében dolgozó azon személyek részére, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, "Paks Kultúrájáért" kitüntetést alapított.

A kitüntetést 2004-től kétévente a Magyar Kultúra Napján, január 22-én adják át.


Díjazottak

2016 Balog Pálné
2014 Berta Alexandra
2012 Szaggató Zenekar
2010 Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
2008 Gutai Istvánné
2006 Kernné Magda Irén
2004 Bézi Sándorné
2002 Bézi Sándor


"Deák Ferenc" kitüntetés

Paks város Képviselő-testülete - a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló - kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként "Deák Ferenc" kitüntetést alapított.

A kitüntetés azon köztisztviselők részére adományozható, akik:

 • kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak városunk közigazgatási tevékenysége szakmai színvonalának növeléséhez, a lakosság ügyeinek kulturált intézéséhez,
 • magas színvonalú előkészítő és végrehajtó tevékenységükkel segítették a képviselő-testület munkáját.

A kitüntetés odaítélésére 2004-óta kétévente kerül sor. A kitüntetést a Köztisztviselői Napon, július 1-jén adják át.


Díjazottak

2016 Badics Istvánné
2014 Bachmann Józsefné
2012 Mayer Antalné
2010 Nyiratiné Nász Rózsa
2008 Haáz Ádámné
2006 Hum Ferenc
2004 Neppné Bérdi Mária


"Paks város Közbiztonságért" kitüntetés

A "Paks város Közbiztonságért" kitüntetés annak a személynek adományozható, aki:

 • a rendőrség állományának hivatásos vagy közalkalmazott tagja - hivatásosként vagy közalkalmazottként - ezen belül a Paksi Rendőrkapitányság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron Bevetési Osztály tagjaként vagy a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Paksi Vízirendészeti Rendőrőrse állományában teljesít szolgálatot,
 • a Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagy az Atomerőmű Tűzoltóság állományának a tagja,
 • a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Polgárvédelmi Kirendeltségének a tagja,
 • az Önkormányzat Mezőőri Szolgálatának tagja,
 • a Paksi Polgárőr Egyesület tagja, és
 • munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.

A kitüntetésben évente 1 fő részesülhet.

A kitüntetés odaítélésére először 2006-ban került sor.

A kitüntetés átadása az átadás évében Szent György napjához (április 24), vagy Szent Flórián napjához (május 4) kapcsolódó ünnepségen történik.

Díjazottak

2016 Joó Endre rendőr alezredes; Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes
2015 Lengyel Norbert rendőr főhadnagy
2014 Simon Szilárd rendőr őrnagy
2013 Koloh Tamás rendőr alezredes
2012 Szőke Attila rendőr alezredes
2010 Berkiné Tózer Erika rendőr alezredes
2009 Koloh László tűzoltó zászlós
2008 Jenei Ferenc rendőr alezredes
2007 Sátor Géza tűzoltó parancsnok
2006 Molnár Lajos rendőr főtörzszászlós


"Paks város Sportjáért" kitüntetés

Paks Város Képviselő-testülete a város sport életében dolgozó azon személyek részére, akik a város sportjáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak "Paks város Sportjáért" kitüntetést alapított.

A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet. A kitüntetés odaítélésére először 2006-ban került sor.

A kitüntetés átadására az átadás évében a Magyar Sport Napján, május 6-án kerül sor.

Díjazottak

2016 Karszt József
2014 Záborszki Zoltán
2012 Csoknyai László
2010 Kacsó Tibor
2006 Feil Ádám


"Környezetünkért" kitüntetés

Alapítva a 11/2009. (V. 29.) számú rendelettel módosított 15/2003. (V. 10.) sz. ör-rel. A kitüntetésben kétévente 1 fő részesülhet. A kitüntetés odaítélésére első ízben 2010. évben kerül sor. A kitüntetés átadására az átadás évében a Föld Napján, április 22-én kerül sor

Díjazottak

2016 Jantnerné Oláh Ilona (ÖKO Munkacsoport Alapítvány vezető)
2012 Ökocsiga Közhasznú Egyesület
2010 Paksi Kertbarátok Egyesülete

"Tisztes polgár" kitüntetés

Adományozható a város életében jelentős szerepet betöltő, több mint 20 éve paksi lakhelyű, köztiszteletben álló személyek részére, akik személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült polgárai

Díjazottak

2017 Fritz János és Tóth György István
2016 Lenkey István és neje, Lenkeyné Teleki Márisa
2015 Valentiny Zoltánné, Karszt Jánosné
2014 Dr. Hellebrand Béla és neje Dr. Berecz Katlani
2013 Kern István és neje Kern Istvánné, Körmöci Éva
2012 Koszorús József és neje Koszorús Józsefné, Szabó Ilona