Üvegzseb hirdetmények, közbeszerzési szerződések, közbeszerzési értékhatárt el nem érő szerződések

A Paks Város Önkormányzata a hatályos jogszabályok alapján az önkormányzati pénzek felhasználásával, az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Statisztikai összegzések:

Közbeszerzési tervek:

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött, illetve a nettó 5.000.000,- Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

Időtartam Szerződés tárgya Gazdasági szervezet A szerződés összege
2016.11.08.
2016.11.08.
A paksi 519 hrsz.-ú (kivett, orvosi rendelő megnevezésű) földterület, és az azon elhelyezkedő, 519/A/1, 519/A/2, 519/A/3, 519/A/4, 519/A/5, 519/A/6 hrsz.-on nyilvántartott, a természetben Paks, Rákóczi u. 1. szám alatt található társasházi ingatlanok.KÉSZ Ingatlan Üzemeltető és Fejlesztő Kft. 120.000.000,- Ft
2016.10.03.
2016.12.02.
Paks, Deák F. út - 6. számú főközlekedési út csomópontban közvilágítás létesítésePavill Kft. 10.050.000,- Ft+ÁFA
2016.09.30.
2016.11.17.
„Paks - Csámpán a Patak utcában 0,4 kV-os hálózat áthelyezése és közvilágítás bővítése” kivitelezési munkái elvégzésére, a járulékos munkákkal együttSMHV Energetika Kft. 7.407.155,- Ft+ÁFA
2016.07.04.
2016.08.30.
„Paks-Dunakömlőd, Csokonai u. 4-5. épületek előtti támfal megerősítése és környezetének felújítása “ kivitelezési munkái elvégzésére, a jórulékos munkákkal együttALISCA BAU Zrt. 8.194.897,- Ft+ÁFA
2016.06.03.
2016.09.03.
Paks-Dunakömlőd beton járdák átépítésének kivitelezési munkáiKRONOLOG Építőipari Kft. 5.195.000,- Ft+ÁFA
2016.06.01.
2016.07.01.
Paks-Csámpa 0191/23 hrsz.-ú ingatlanon kerékpárút és a 0288 hrsz.-ú ingatlanon járdaépítés kivitelezési munkáiMICROCENTER-PAKS Kft. 8.396.510,- Ft+ÁFA
2016.05.26.
2016.10.03.
Paks, Ady Endre utca út- és közműfelújítás, építésDC Dunakom Plusz Kft. 228.731.782,- Ft+ÁFA
2016.04.25.
A szerződés 8. pontja szerint
Paks labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése - pályatest kivitelezéseEUROGREEN-TISZAFA Kertkultúra, Kertészeti Szolgáltató Kft., FEJÉRDUNA-ÉP Építőipari Kft., aquatherm-hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 109.953.656,- Ft+ÁFA
2016.04.06.
2016.04.06.
Paks, 822 hrsz-ú Vörösmarty u. 6. szám alatti ingatlanCzink Dóra, Pfeffer János 21.000.000,-Ft
2016.03.01.
2016.04.12.
Paks, Rókus u. 1 1-13. számú (hrsz: 1105, 1107, 1108) ingatlanok és a Prelátus szőlő (hrsz: 1117) között található — balesetveszélyes — partfal leművelése és lerézsűzése a járulékos munkákkal együttALISCA-BAU Zrt. 7.684.355,- Ft+ÁFA
2015.12.07.
2016.01.22.
Paks, Kodály Zoltán utca támfal megerősítés kivitelezési munkái.PARTNER Kft. 5.194.527,- Ft + ÁFA
2015.11.30.
A szerződés 5. pontja szerint
Paks labdarúgóstadion-fejlesztése tervek elkészítéseHEKET Herczeg és Keller Tervező Kft 23.700.000,- Ft+ÁFA
2015.11.03.
2015.11.30.
Paks-Dél 22kV-os légvezeték Strandfürdő tr. - Dél-Nyugat városrész közötti szakasz (városi beruházás szakasz) földkábeles átépítésének kivitelezési munkái.SMHV Energetika Kft. 14.423.000,- Ft + ÁFA
2015.09.28.
2016.03.26.
Paks Város Csapadékvíz elvezetési Tanulmánytervének felülvizsgálata és korszerűsítéseHidrosz Bt. 5.500.000,- Ft + ÁFA
2015.08.06.
2015.12.02.
Paks, Vörösmarty utca út- és közműfelújítás, építésDC Dunakom Plusz Kft. 133.439.678,- Ft+ÁFA
2015.08.03.
2015.09.02.
„Paksi Metszet Örökségközpont/Klímacentrum és Látványtár” című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvényekLISYS-PROJECT Kft. 27.499.125,- Ft+ÁFA
2015.07.29.
2015.09.30.
Paks, Rókus u. 11. telken létesítendő vízlevezető kivitelezéseALISCA-BAU Építőipari Zrt. 9.017.810,- Ft + ÁFA
2015.07.28.
2015.08.31.
„5 db +100% új elektromos midi autóbusz beszerzése Paks Város Önkormányzata részére” projekthez támogatás-igénylési dokumentáció összeállítása a KÖZOP-5.5.0-09-11 azonosítószámú pályázati felhívás alapján.Bally Holding Trust Kft. és "GATE" Nonprofit Kft. 24.000.000,- Ft+ÁFA
2015.07.24.
2015.10.22.
Paks, Domb utca 10. szám alatti háziorvosi rendelő teljes körű felújításának és akadálymentesítésének kivitelezési munkáiN+T Építőipari és Kereskedelmi Kft. 28.579.052,- Ft+ÁFA
2015.07.01.
1+4 év
Paks város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátása Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a szerződés VII. pontja szerint
2015.06.29.
2015.08.14.
Paks, Bercsényi u. (Kishegyi út és Nádor u. közötti szakasz /4149 hrsz./) járda, kapubehajtók és vízelvezető folyókák kivitelezési munkáiMICROCENTER-PAKS Kft. 12.910.814,- Ft + ÁFA
2015.06.22.
2015.10.20.
Paks-Dunakömlőd, beton burkolatú járdák átépítési munkái.KRONOLOG Kft. 8.403.543,- Ft + ÁFA
2015.05.29.
2015.10.30.
Paks, Vácika területén szennyvízelvezetés és vízellátás kiépítése. Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 192.809.283,- Ft+ÁFA
2015.04.28.
A határidők részletezve a szerződésben olvashatók!
A településrendezési tervek teljes körű felülvizsgálata, országos jogszabályoknak való megfeleltetése. Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki Kft. 18.850.000,- Ft+ÁFA
2015.04.22.
2015.09.30.
Paks, Hattyú utcaút- és közműfelújítás, építés DC Dunakom Plusz Kft. 135.356.716,- Ft+ÁFA
2015.04.10.
2015.05.29.
Paks-Gyapa, tengelysúly mérőhely építési munkái.Partner Kft. 6.657.313,- Ft + ÁFA
2015.03.15.
2015.05.15.
Paks, Rókus u. és a Lőtér felé vezető út csatlakozásának vízrendezéseMICROCENTER-PAKS Kft. 14.330.979,- Ft + ÁFA
2015.03.09.
2015.04.07.
Paks, Képtárhoz vezető út közvilágítási hálózat létesítése a járulékos munkákkal együttPAVILL Paksi villanyszerelő kft. 6.155.831,- Ft + ÁFA
2015.03.04.
2015.05.12.
Csengey Dénes Kulturális Központ földszinten lévő női és férfi illemhely felújítása a járulékos munkákkal együtt.Ulbert Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 8.733.863,- Ft+ÁFA
2015.01.01.
2015.12.31.
Paks város 2015. évi – intézmény felhasználási célú és közvilágítási célú - villamos energia beszerzéseMVM Partner Zrt.
2014.12.30.
2015.03.02.
"A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gépbeszerzés - Mezőgazdasági vontatóReenergy Holding Zrt. 16.740.000,- Ft + ÁFA
2014.12.26.
2015.08.10.
Paksi Metszet Örökségközpont / Klímacentrum és Látványtár II. ütem - Klímatörténeti Múzeum építése a Deák-ház bővítésévelUnikorn-Épker Építőipari és Szolgáltató Kft. 128.356.589,- Ft + ÁFA
2014.11.13.
2015.01.12.
Kardiológiai ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése MED-EN TRADE Orvosi Műszer Korlátolt Felelősségű Társaság 15.600.000,- Ft + ÁFA
2014.10.31.
2014.12.31.
"A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gépbeszerzés - HomlokrakodóReenergy Holding Zrt. 26.100.000,- Ft + ÁFA
2014.10.30.
2014.12.30.
"A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gépbeszerzés - Szerves trágya keverő/szóróHUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 7.124.000,- Ft + ÁFA
2014.10.10.
2015.04.10.
Paksi Metszet Örökségközpont / Klímacentrum és Látványtár I. ütem - a műemlék Deák-ház átalakításának, felújításának kivitelezése AKTÍV Ipari, Építőipar és Kereskedelmi Kft. valamint Modinvest Építőipari- Beruházó. és kereskedelmi Kft. 249.188.840,- Ft + ÁFA
2014.10.07.
2015.03.15.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő Kft. 488.999.290,- Ft + ÁFA
2014.09.30.
2014.10.30.
II. sz. rendelőintézet 5. sz. háziorvosi ellátás rendelőjének kialakítása BA-TU Építőipari Kft. 5.751.530,- Ft + ÁFA
2014.09.26.
2014.11.25.
Benedek Elek Óvoda, Kishegyi úti tagintézményének utólagos homlokzatszigetelése és lapos tető felújítása a járulékos munkákkal Fejérduna-Ép Kft. 45.801.818,- Ft + ÁFA
2014.09.23.
2014.11.27.
Pákolitz István Városi Könyvtár főbejárati épületrészének felújítása a járulékos munkákkal együtt Ulbert Kft. 8.307.239,- Ft + ÁFA
2014.09.11.
2015.03.11.
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep kiegészítő munkáinak elkészítéseSTRABAG-MML Kft. 21980.000,- Ft + ÁFA
2014.08.16.
2016.08.15.
Egyedi biztosítási szerződés rögzített díjtételű, adatközlésen alapuló vagyon és felelősség biztosításra UNIQA Biztosító Zn. 6.989.118,- Ft
2014.08.13.
2014.11.10.
Paks-Dunakömlőd, beton burkolatú járdák átépítési munkái.KRONOLOG Kft. 8.436.648,- Ft + ÁFA
2014.07.31.
2014.09.30.
Paks, Építők u. – Kishegyi u. sarok közterület átépítési munkái.Zo-Bau Kft. 5.903.626,- Ft + ÁFA
2014.06.24.
2014.10.02.
Útfelújítások Paks városban IV. ütem - Paks, Haladás utca út- és közműfelújítás, építés Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. 69.314.586,- Ft+ÁFA
2014.06.24.
2014.08.24.
Paks város vízbázis kapacitásának fenntartására, esetleges bővítésére részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése AQUAPROFIT Műszaki-, Tanácsadási-, és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 11.920.000,- Ft+ÁFA
2014.06.23.
2014.08.07.
Útfelújítások Paks városban III. ütem - Paks, Öreghegy u. és Arany János u. közötti szervizút útburkolat felújítása MICROCENTER-PAKS Kft 15.669.100,- Ft+ÁFA
2014.06.23.
2015.05.15.
Útfelújítások Paks városban IV. ütem - Paks, Bercsényi utca út- és közműfelújítás, építés Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 66.687.974,- Ft+ÁFA
2014.06.23.
2014.09.29.
Útfelújítások Paks városban III. ütem - Paks-Dunakömlőd, Radnóti utca (Béke utcától a Sánchegy utcai kereszteződésig) út- és közműfelújítás, építés Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 34.583.958,- Ft+ÁFA
2014.06.23.
2014.09.22.
Útfelújítások Paks városban III. ütem - Paks, Fecske utca út- és közműfelújítás, építés Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 34.739.706,- Ft+ÁFA
2014.06.23.
2014.08.22.
Útfelújítások Paks városban III. ütem - Paks, Ifjúság útja útburkolat felújítása ZO-BAU Kft. 24.670.600,- Ft+ÁFA
2014.04.28.
2015.03.31.
Nyílt rendszerű kémiai laborautomata beszerzéseBeckman Coulter Magyarország Kft. 24.635.066.- Ft
2014.03.21.
2014.05.15.
Útfelújítások Paks városban I. ütem - Paks, Fenyves utca (Fenyves u. 7. sz. és a Gesztenyés u. 15. sz. társasházak között, illetve a Fenyves u. Gesztenyés u. összekötő út) útburkolat rekonstrukciója Placc Kft. 29.893.898,- Ft+ÁFA
2014.03.21.
2014.05.26.
Útfelújítások Paks városban I. ütem - Paks, Imre utca út- és közműfelújítás, építés Placc Kft. 26.749.662,- Ft+ÁFA
2014.03.21.
2014.05.05.
Útfelújítások Paks városban I. ütem - Paks, Táncsics M. u. (420 hrsz.) és az útcsatlakozásokPlacc Kft. 20.440.775,- Ft+ÁFA
2014.03.21.
2014.05.05.
Útfelújítások Paks városban II. ütem - Paks, Csengey Dénes Kulturális Központ parkoló burkolatának rekonstrukciójaSwietelsky Magyarország Kft. 33.171.796,- Ft+ÁFA
2014.03.10.
2014.05.09.
Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzéseIdea Contact Kft. 15.540.000,- Ft + ÁFA
2014.03.06.
2014.09.30.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola gazdasági szárny felújításaCserkúti Generál Kft 164.066.651,- Ft + ÁFA
2014.03.03.
2014.05.22.
Útfelújítások Paks városban I. ütem - Paks, Retek utca útburkolat felújítása Placc Kft. 24.537.060,- Ft+ÁFA
2014.03.03.
2014.05.29.
Útfelújítások Paks városban II. ütem - Paks, Gesztenyés úti parkoló társasházak felöli, belső sorában út- és parkoló burkolatának felújításaSwietelsky Magyarország Kft. 44.912.022,- Ft+ÁFA
2014.03.03.
2014.06.05.
Útfelújítások Paks városban II. ütem - Paks, Pacsirta utca út- és közműfelújítás, építésSwietelsky Magyarország Kft. 79.944.112,- Ft+ÁFA
2014.03.03.
2014.06.02.
Útfelújítások Paks városban II. ütem - Paks, Újtemplom utca út- és közműfelújítás, építésSTRABAG Általános Építő Kft. 92.304.902,- Ft+ÁFA
2014.01.21.
2014.03.31.
Fehérvári és Kereszt utcákban szegélyek és kapubejárók átépítése, kivitelezési munkái.Soltút Kft. 6.128.952,- Ft + ÁFA
2014.01.01.
2014.12.31.
Paks város 2014. évi – intézmény felhasználási célú és közvilágítási célú - villamos energia beszerzéseMVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.
2013.11.06.
2014.06.03.
Paks, Haladás utcai záportározó kialakítása, villamos- és gázvezetékek kiváltásaFejérduna-Ép Kft. 39.856.257,- Ft + ÁFA
2013.10.31.
2013.12.16.
Dunakömlődi présházsor út és közmű építéseUNIVER Építőipari és Szolgáltató Kft 42.952.831,- Ft + ÁFA
2013.10.28.
2014.06.10.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak ellátásaALISCA BAU Építőipari Zrt. 161.637.125,- Ft + ÁFA
2013.10.28.
2014.06.09.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt régészeti szakfelügyeleti feladatainak ellátásaPaks Városi Múzeum 393.701,- Ft + ÁFA
2013.10.04.
2015.05.14.
"A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése" tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó projektmenedzseri-projektmenedzsmenti feladatainak teljeskörű ellátása.Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. 21.000.000,- Ft + ÁFA
2013.10.02.
2015.04.15.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése projekt műszaki ellenőri és garanciális felülvizsgálati feladatainak ellátásaTOPEKA Tervező Kft. 3.619.500,- Ft +ÁFA
2013.09.25.
2013.10.31.
Elkerülő úton és a Tulipán utcában aszfaltos burkolathibák lokális javításaBA-TU Kft. 5.511.811,- Ft + ÁFA
2013.09.24.
2013.12.03.
Május 1. utca útépítés és víziközművek létesítése I. ütem, 2. szakaszMICROCENTER-PAKS Kft. 22.301.920,- Ft + ÁFA
2013.09.19.
2013.10.21.
Pál utca Kinizsi u. és Toldi u. közötti szakaszának útfelújítása.ZO-BAU Kft. 10.492.718,- Ft + ÁFA
2013.09.19.
2013.10.30.
Hálózati csatlakozási szerződés a Paks, 3523/14 helyrajzi számú ingatlanon található transzformátor-állomás helyben történő átépítéséreE.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 12.715.200,- Ft + ÁFA
2013.09.18.
2013.11.18.
Paks-Dunakömlőd, beton burkolatú járdák átépítési munkáinak elvégzéséreKRONOLOG Kft. 6.289.920,- Ft + ÁFA
2013.09.10.
2013.09.27.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése projekt előzetes régészeti dokumentáció készítéseWosinsky Mór Megyei Múzeum 100.000,- Ft +ÁFA
2013.09.06.
2013.10.21.
Hunyadi utca és Zrínyi utca (Ősz utca-Rákóczi utca közötti szakasza) út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseHidrosz Tervező és Vállalkozó Betéti Társaság 9.384.000,- Ft + ÁFA
2013.09.06.
2013.10.31.
Városi szennyvízhálózat IV. számú átemelő rácsakna létesítési munkáiárosi szennyvízhálózat IV. számú átemelő rácsakna létesítési munkáiFejérduna-Ép Kft. 10.790.921,- Ft + ÁFA
2013.09.02.
2013.12.01.
Paks-Cseresznyés bekőtőút Györkönyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítéseMICROCENTER-PAKS Kft. 74.252.917,- Ft + ÁFA
2013.09.02.
2013.11.11.
Paks, Ságvári Endre (új neve: Móra Ferenc) utca út- és közműfelújítás, építésC és R Közlekedésépítő Kft. 69.808.236,- Ft + ÁFA
2013.08.31.
2013.12.01.
Paks Város térfigyelő rendszer kiépítése II. ütemERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. és ORION 2lBiztonságtechnikai és Szolgáltató Kft. 20.874.339,- Ft + ÁFA
2013.08.22.
2013.10.15.
Duna utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéséreSzabolcs Mérnökiroda Kft. 5.235.000,- Ft + ÁFA
2013.08.22.
2013.10.21.
Hattyú utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseSzabolcs Mérnökiroda Kft. 6.400.000,- Ft + ÁFA
2013.08.22.
2013.10.21.
Ady Endre utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseZahora Mérnöki, Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6.490.000,- Ft + ÁFA
2013.08.22.
2013.10.21.
Vörösmarty utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseSzabolcs Mérnökiroda Kft. 6.430.000,- Ft + ÁFA
2013.08.21.
2013.11.11.
Paks, Tolnai út Hétszínvirág Óvoda és Nyárfa utca közötti szakasz csapadékvíz elvezetés ás szennyvízcsatorna összekötés kiépítése, valamint közterület rendezéseZO-BAU Kft. 30.391.699,- Ft + ÁFA
2013.08.15.
2014.01.12.
Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezéseULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 78.499.254,- Ft + ÁFA
2013.08.13.
2014.08.15.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásaTelePaks Nonprofit Kft. 785.000,- Ft + ÁFA
2013.08.13.
2014.07.31.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásaTelePaks Nonprofit Kft. 785.000,- Ft + ÁFA
2013.08.07.
2015.03.07.
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítéseSTRABAG-MML Kft. 849.214.841,- Ft
2013.08.06.
2013.10.15.
Eötvös utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéséreZahora Mérnöki, Pénzügyi szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6.620.000,- Ft + ÁFA
2013.08.06.
2013.10.21.
Kinizsi utca út- és közműfelújítás, építés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseZahora Mérnöki, Pénzügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 7.380.000,- Ft + ÁFA
2013.07.31.
2013.08.19.
Hétszínvirág Tagóvoda udvari épületszárnyának részleges, udvar teljes körű átalakításának és felújításának kivitelezési munkáiULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 22.928.3 17,- Ft + ÁFA
2013.07.11.
2014.03.31.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásaArchiline Építészeti Tervező Bt. 3.100.000,- Ft + ÁFA
2013.07.04.
A projekt szintű ZPEJ/Záró Projekt beszámoló KSZ általi elfogadásig.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése közbeszerzési tanácsadói feladatok VINOX Hungary Kft. 3.900.000,- Ft +ÁFA
2013.06.11.
2013.10.18.
Szállítási szerződés Paks város tulajdonában és üzemeletetésében lévő elavult és korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére – lámpatestek, lámpakar, fényforrás, stb. bontása és energiatakarékos fényforrással ellátott korszerű lámpatestek beszerzése, leszállítása, felszerelése, üzembe helyezése – a megfelelő közvilágítás kialakítása érdekében a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0357 azonosító számú, „A közvilágítás korszerűsítése Pakson” elnevezésű projekthez kapcsolódóan.E-OS Innovatív Energetikai Zrt. és GREP Green Public Lighting Zrt. (Paks 2013 Konzorcium) 104.990.608 Ft + ÁFA
2013.06.06.
2013.07.18.
Térköves járdák építése, növényszigetek kialakítása, burkolatok javításaZO-BAU Kft. 6.135.133,- Ft + ÁFA
2013.06.03.
2013.07.15.
Építési beruházás, versenyeztetési eljárás a Paks, VMK parkban burkolathibák lokális javításának kivitelezési munkáiraKRONOLOG Kft. 6.299.212,- Ft + ÁFA keretösszeg
2013.05.13.
2013.08.21.
Vak Bottyán Gimnázium, Deák Ferenc Általános Iskola, volt Kápolna utcai Bölcsőde hőfogadóinak rekonstrukciós, kivitelezési munkái elvégzése a járulékos munkákkal együtt.Sipos Gáz, Fűtés és Szerelő Kft. 14.777.748,- Ft + ÁFA
2013.05.08.
A projekt szintű ZPEJ KSZ általi elfogadásig.
Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció – közbeszerzési tanácsadásDeák Ügyvédi Iroda 3.000.000,- Ft + ÁFA
2013.04.15.
2013.12.30.
Paks Város területén lévő víziközmű hálózaton végzett épízési, felújítási munkák 2013. évbenPaksi Vízmű Kft. 32.000.000,- Ft + ÁFA
2013.04.12.
2014.11.28.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálataPaks Víz Konzorcium 81.954.500,- Ft +ÁFA
2013.04.12.
2014.11.30.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásaTelePaks Nonprofit Kft. 1.000.000,- Ft +ÁFA
2013.03.19.
2014.08.19.
Paks vízkár veszélyeztetettségének csökkentése projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásaZ17 Építőipari és Szolgáltató Kft. 3.000.000,- Ft +ÁFA
2013.03.19.
2014.09.19.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt projektmenedzsment feladatainak ellátásaHozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft 3.000.000,- Ft + ÁFA
2013.03.15.
2013.12.30.
Paks Város területén ár és belvízvédelmi feladatok ellátása 2013. évbenMezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 58.000.000,- Ft + ÁFA
2013.03.04.
2015.03.04.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata projektmenedzsmenti feladatainak ellátásaAmplitude Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3.900.000,- Ft +ÁFA
2013.02.28.
2014.10.28.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata műszaki ellenőri feladatainak ellátásaOrszágos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. 2.000.000,- Ft +ÁFA
2013.02.08.
2013.09.30.
Páli-árok tehermentesítő szakasz teljes körű kivitelezési tervdokumentációjának elkészítéseHIDROSZ Bt. 14.259.000,- Ft + ÁFA
2013.01.01.
2013.12.31.
Paks város közvilágítási területén a közvilágítás aktív berendezéseinek közvilágítási célra történő rendelkezésre állásának biztosítása, teljes körű üzemeltetése és karbantartásaPAVILL Kft. 3047 db üzemeltetett lámpatestre: 2100,- Ft/db/év + ÁFA
2012.12.21.
2014.07.21.
„A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása Paks M-B Konzorcium 25.600.001,- Ft+ÁFA
2012.11.27.
2013.07.15.
Paks és Csámpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakításaBaranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 161.528.775,- Ft
2012.09.27.
2012.10.30.
Paks, Deák F. u. 28-42. sz. ingatlanok mögötti támfal vízelvezetésének kiépítésePAVILL Kft. 7.934.383 - Ft + ÁFA
2012.09.20.
2012.10.30.
Paks, Kandó Kálmán utca útburkolat felújítás, csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáiTECHNO-GÁZ Kft. 8.810.715,- Ft + ÁFA
2012.08.24.
2012.10.15.
VMK parkban burkolathibák lokális javításának kivitelezési munkáiKRONOLOG Kft. 7.874.016,- Ft + ÁFA
2012.08.15.
2012.10.25.
Paks, Időskorúak Otthona és Gondozóháza lakószobáihoz kapcsolódó teraszok felújítása és előtetők létesítéseULBERT Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 10.633.427,- Ft + ÁFA
2012.07.31.
2012.12.18.
Paks, turisztikai projekt megvalósításához szükséges építési/létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítéseKarácsony Építész Iroda Kft. 13.000.000,- Ft + ÁFA
2012.07.23.
2012.08.14.
Csengey Dénes Kulturális Központ színpad padozatának felújítási munkáiKompanik Kft. 6.208.000,- Ft + ÁFA
2012.07.20.
2012.08.30.
Paks, Napsugár Óvoda Vörösmarty Tagóvoda felújítási munkáiPIR Kft. 8.603.113,- Ft + ÁFA
2012.07.09.
2012.08.27.
Paks, Vak Bottyán Gimnázium eredeti épületrész központi fűtés átalakításaSipos Gáz, Fűtés és Gépészeti Kft. 14.713.336,- Ft + ÁFA
2012.06.04.
A projekt szintű ZPEJ KSZ általi elfogadásig.
Paks és Dunakömlőd üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata közbeszerzési tanácsadói feladatok PROPRITUS Bt. 3.000.000,- Ft +ÁFA
2012.05.28.
2012.08.31.
Paks-Dunakömlőd, beton burkolatú járdákKRONOLOG Kft. 5.510.214,- Ft + ÁFA
2012.04.02.
2012.11.30.
Paks Város víziközmű hálózaton végzett építési, felújítási munkák 2012. évbenPaksi Vízmű Kft. 27.559.000,- Ft + ÁFA
2012.03.19.
2012.06.21.
Csónakház építés kivitelezési munkáiBA-TU Kft. 20.762.446,- Ft + ÁFA
2012.02.24.
2012.05.15.
„Paks, Petőfi és Csárda utca mögötti partfal stabilizáció” című, DDOP-5.1.5/D-11-2012-0003 azonosítószámú projekt megvalósíthatósági tanulmány készítéseHozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft 800.000,- Ft + ÁFA
2012.02.24.
2012.07.03.
Gyermekkönyvtár kialakításának kivitelezési munkáiUlbert Kft. 26.444.378,- Ft + ÁFA
2012.02.18.
2012.05.06.
Versenyeztetési eljárás a „Paks-Cseresznyés, Erdei Iskola 2. számú melléképület építése” megnevezésű építési beruházás, az önkormányzat közbeszerzési és versenyeztetési szabályzata alapján.Partner Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft. 11.916.717,- Ft + ÁFA
2012.02.12.
2012.12.03.
Paks, Cseresznyéskert Erdei iskola felújítás kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése.Modus Vivendi Kft. 119.820.137,- Ft + ÁFA
2012.01.30.
2012.12.03.
Prognosztizált, fixáras megbízási szerződés magasépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint. - 1. Paks, Cseresznyéskert Erdei iskola felújítása (bővítése, átalakítása), 2. Új csónakház épület kivitelezési munkái, 3. Gyermekkönyvtár kialakításának kivitelezési munkái.BONYPLAN Beruházás-szervező és- lebonyolító Mérnöki Szolgáltató Betéti Társasság 2.294.500,- Ft
2012.01.01.
2012.12.31.
Paks város közvilágítási területén a közvilágítás aktív berendezéseinek közvilágítási célra történő rendelkezésre állásának biztosítása, teljes körű üzemeltetése és karbantartásaPAVILL Kft. 3047 db üzemeltetett lámpatestre: 2050,- Ft/db/év + ÁFA
2011.11.07.
2011.11.07.
Paksi 893 hrsz-ú ingatlanViczai János 8.400.000,-Ft
2011.09.22.
2011.11.07.
Paks, Bóbita Bölcsőde biztonsági világítási rendszerének, automatikus tűzjelző rendszerének, hő- és füstelvezető rendszerének, valamint tűzszakasz-határolásának teljes körű kivitelezési munkáiH-HSZER Kft. 13.196.616,- Ft + ÁFA
2011.09.09.
2012.05.03.
Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfal-stabilizáció" tárgyú DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok ellátása.Archiline Építészeti Tervező Bt. 3.250.000,- Ft + ÁFA
2011.08.26.
2011.11.22.
Paks, Báthory utca (II. ütem) út és közművek építése, átépítése.Magyar Aszfalt Kft. 75.488.000,- Ft + ÁFA
2011.08.22.
2012.04.22.
Dél-Dunántúli Operatív Program "Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása" (DDOP – 2009-5.1.5/D) tárgyú pályázat keretében, Paks, Deák F. utca 28-42. szám mögötti partfal komplex stabilizációja.ALISCA BAU Építőipari Zrt. 232.251.571,- Ft + ÁFA
2011.08.22.
2011.10.07.
Barátság úti rendelőintézet melletti parkolóKRONOLOG Kft. 12.344.992,- Ft + ÁFA
2011.08.10.
2012.04.30.
Paks, Újtemplom u. és Kodály Z. u. közötti tömbbelső átépítéseDC Dunakom Kft. 159.748.596,- Ft + ÁFA
2011.08.05.
2011.08.31.
Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvoda épület világításának teljes körű felújítása, korszerűsítése"J" és Társai Kft. 13.873.925,- Ft + ÁFA
2011.08.05.
2011.08.31.
Deák Ferenc Általános Iskola oktatási épület világításának felújítása, korszerűsítésePavill Kft. 14.934.845,- Ft + ÁFA
2011.07.25.
2012.07.31.
KEOP-2.2.3/A-09-11 jelű, Ivóvízbázis-védelem, üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálataGEKKO Consulting Kft. 4.600.000,- Ft +ÁFA
2011.07.22.
2011.08.31.
Pro Artis AMI épület tetőfedés felújítása, tetőszerkezet javításaBA-TU Kft. 5.480.888,- Ft + ÁFA
2011.07.07.
2011.08.25.
Paks, II. Rákóczi F. Általános Iskola II. tantermi szárnya homlokzati nyílászáróinak cseréjeNémeth Kft. 10.694.000,- Ft + ÁFA
2011.07.01.
2011.08.19.
Paks város önkormányzati intézményeinek belső festési munkáiDC Dunakom Kft. 5.956.322,- Ft + ÁFA
2011.06.27.
2011.07.25.
Dél-Dunántúli Operatív Program "Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása" (DDOP – 2009-5.1.5/D) tárgyú pályázat keretében, Paks, Deák F. utca 28-42. szám mögötti partfal komplex stabilizációja, műszaki ellenőri
2011.05.12.
2011.07.29.
Intelligens iskola – informatikai infrastruktúra-fejlesztés Pakson a TIOP- 1.1.1.-07 pályázat keretébenDigistar Kft. 40.084.235,- + ÁFA
2011.04.26.
2011.06.10.
Lánctalpas kortógép beszerzése.Terra Hungária Kft. 24.900.000,- Ft + ÁFA
2011.04.21.
2011.08.26.
Paks város térfigyelő rendszer korszerűsítés és bővítés 1. és 2. ütemének tervezési, valamint az 1. ütem kivitelezési munkáiErando Kft. 14.074.691,- Ft + ÁFA
2011.03.17.
2011.05.30.
A Környezet és Energia Operatív Program "Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése" tárgyú pályázat keretében, a KEOP-3.3.0/09-2010-0010 azonosító számú "Cseresznyéskert Erdei Iskola felújítása" címűArchiGeoPlan Kft. 5.800.000,- Ft + ÁFA
2011.02.10.
2011.04.11.
Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfal-stabilizáció megvalósításához kapcsolódó tervek elkészítéseGEOTESZT Kft. 7.280.000,- Ft + ÁFA
2011.02.01.
2011.12.31.
Közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése és karbantartásaPAVILL Kft. 3016 db üzemeltetett lámpatestre: 2050,- Ft/db/év + ÁFA
2011.01.01.
2011.12.31.
Villamos energia adásvételeMVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 17,40 HUF/kWh +ÁFA, ill. közvilágításra 13,50 HUF/kWh +ÁFA
2010.09.14.
2010.11.24.
Paks, utak és közművek építése, rekonstrukciója II.Teerag-Asdag Kft., Soltút Kft., Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft. 161.023.736 Ft + ÁFA
2010.08.26.
2010.11.16.
Paks, utak és közművek építése, rekonstrukciója I.Soltút Kft., Teerag-Asdag Kft. 111.081.548,- Ft + ÁFA
2010.08.23.
2010.10.20.
Paks város intézményei homlokzati nyílászáróinak cseréje.Németh Kft. 40.158.400 Ft + ÁFA
2010.08.13.
2011.09.30.
Kerékpárút építése a paksi Dózsa Gy. út Tolnai út és Rákóczi u. közötti szakaszánMICROCENTER - PAKS Kft. 9.850.000,- Ft + ÁFA
2010.08.02.
2010.11.30.
Szabó Erzsébet utca és Újtemplom utca közötti tömbbelső rehabilitációs munkáinak kivitelezéseDC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 93.427.861,- Ft + ÁFA = bruttó 116.784.826,- Ft
2010.07.22.
2010.09.30.
Paks Város Önkormányzat tulajdonában lévő épületek részleges felújítása, átalakítása I.Ulbert Kft., Csőszer Paks Kft. 98.827.663,- + ÁFA
2010.07.16.
2010.10.01.
Mintaépület előkészítése, finanszírozási koncepció és finanszírozási mechanizmus kialakításaÉpületfenntartási K+F Alapítvány Innovációs Iroda. 5.200.000,- Ft + ÁFA = bruttó 6.500.000,- Ft
2010.07.05.
2010.07.19.
Paksi Képtár akusztikai felújítása és egyéb járulékos munkáiPANNON VERTIKÁL Építőipari és Kereskedelmi Kft. 5.280.000,- Ft + ÁFA = bruttó 6.600.000,- Ft
2010.05.20.
2011.05.19.
Utak, járdák, térburkolatok burkolathibáinak javítása, kátyúzásaMICROCENTER - PAKS Kft. 40.800.000,- Ft + áfa.
2010.05.14.
2011.04.01.
Paks Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének teljes körű felülvizsgálata, illetve módosításaPécsi Építész Kör Kft. 7.760.000,- Ft + ÁFA = bruttó 9.700.000,- Ft
2010.04.08.
2011.05.20.
Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszerCOWI Magyarország Kft. – Szamaterv Kft. 46.500.000,- Ft + ÁFA
2010.03.03.
2010.03.03.
Paksi 5114/A/8 hrsz-ú ingatlanTakács Ferenc 28.700.000,-Ft
2010.02.25.
2011.05.14.
Lussonium római kori erőd - időszaki kiállítás installációNarmer Bt. 6.140.000,- Ft + ÁFA
2010.02.23.
2010.08.30.
Paks, Dózsa Gy. út Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. közötti szakaszának átépítéseTeerag-Asdag Kft. 481.356.618,- Ft
2010.02.19.
2010.08.30.
Paks, Dózsa Gy. út Táncsics utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. közötti szakasz átépítésének műszaki ellenőrzéseMagyar Közút Nonprofit Zrt. 6.490.625,- Ft + ÁFA
2010.02.03.
2010.04.30.
PSE Fehérvári úti sporttelepe előtt térburkolat építés I. ütem.Soltút Kft. 45.054.254,- Ft
2010.01.28.
2010.04.09.
Önkormányzati intézmények részleges felújításaUlbert Kft. 46.972.331 Ft
2009.12.01.
2010.12.31.
Közvilágítási berendezések közvilágítási célra történő rendelkezésre állásának biztosítása, teljes körű üzemeltetése és karbantartásaEH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. 2914 db lámpatestre értendően 6.002.840,- Ft + ÁFA = bruttó 7.503.550,- Ft
2009.10.26.
2010.04.20.
Toldi Miklós utcai játszótéren 6 db játszótéri eszköz legyártása, helyszíni felállításaFaművesség Gemenc Kft. 5.725.600,- Ft + ÁFA = bruttó 7.157.000,- Ft
2009.10.16.
2009.12.14.
Önkormányzati intézmények nyílászáró cseréje közbeszerzési eljárásNémeth Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. 24.430.000,- Ft
2009.10.14.
2009.12.14.
Zápor utcai csapadékvíz-elvezetés, járda és kapubejárók felújítási, átépítési munkáiUNIVER Építőipari és Szolgáltató Kft. 13.633.835,- Ft + ÁFA = bruttó 17.042.294,- Ft
2009.10.14.
2009.12.15.
Csapadékvíz-elvezető rendszer egyes részeinek felújítási, átépítési munkáiMicrocenter-Paks Kft. 7.143.446,- Ft + ÁFA = bruttó 8.929.307,- Ft
2009.10.08.
2009.10.08.
Paksi 5108/A/18 és 3546 hrsz-ú ingatlanok cseréjeSzemes Ferenc és Szemes Ferencné 9.000.000,-Ft
2009.08.31.
2009.12.21.
Paks, Árok utcai és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kivitelezése ALISCA BAU Építőipari Zrt. 130.450.249,- Ft
2009.08.25.
2009.10.15.
Paks, Kosár - Táncsics Mihály utcákat összekötő út, valamint Paks, Cseresznyési út - 1,4 km hosszú szakasza - burkolatának felújítása, megerősítéseSoltút Kft. 45.376.810,- Ft
2009.08.18.
2009.09.08.
Hulladékszállító konténeres gépkocsi beszerzése Renimpex DC Kft. 20.350.000,- Ft
2009.08.11.
2009.11.09.
Paksi SE műfű borítású sportpályák tervezése és kivitelezése Pharos - Globál Közös Vállalkozás 114.345.540,- Ft
2009.08.07.
2009.09.30.
Paks, Deák F. utca 18. szám alatti bérlakás tetőfelújítási, udvari szárny részleges homlokzat- és lakásfelújítási munkáiDC Dunakom Kft. 4.906.985,- Ft
2009.08.04.
2009.08.31.
Deák Ferenc Ált. Isk. homlokzati nyílászárók cseréje Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. 14.928.068,- Ft
2009.07.28.
2009.10.05.
Utak és közművek építése, rekonstrukciója I., nemzeti értékhatárú általános egyszerű közbeszerzési eljárás Soltút Kft. 198.236.655,- Ft
2009.07.21.
2009.08.31.
Paks, II. Rákóczi F. Ált. Isk. I-II. tantermi szárny, vizesblokkok felújítása és akadálymentesítése Ulbert Kft. 60.195.211,- Ft
2009.05.29.
2009.07.20.
Optikai kábelek aktív eszközeinek telepítésePerfect-Phone Kft. 7.886.000,- Ft + ÁFA
2009.05.18.
2009.07.20.
Kölesdi - Tolnai - Dankó utcák vízrendezésének kivitelezéseUniver Kft 53.757.006,- Ft
2009.05.11.
2009.06.22.
Foszforlemezes kiolvasórendszer beszerzéseAGFA Egészségügyi Magyarország Kft. 17.280.000,- Ft
2009.04.27.
2010.04.26.
Szilárd burkolatú utak, járdák, térburkolatok burkolathibáinak javítására, kátyúzására.Kronológ Kft 44.000.000,- Ft
2009.01.26.
2009.09.15.
Körforgalmi csomópont felújítási terveinek elkészítéseVia-Trita Kft. 9.456.000.- Ft
2009.01.14.
2009.06.30.
HévízkútVIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 52.941.216- Ft
2008.10.20.
2010.01.16.
A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztéseVIZITERV ALBA Kft. 12.190.000 Ft + ÁFA
2008.10.17.
2008.10.17.
Paksi 19, 27/2, 21/1, 5122/181, 8802/8, 8802/9, 023/40, 8802/12 hrsz-ú ingatlanok cseréjePaksi Atomerőmű Zrt. 32.100.000,-Ft
2008.10.14.
2008.12.01.
Csapadékvíz elvezető rendszerek felújításai munkáiMicrocenter - Paks Kft 14.661.052.- Ft
2008.10.14.
2008.12.01.
Csapadékvíz elvezető rendszerek felújításai munkáiMicrocenter - Paks Kft 15.065.786- Ft
2008.10.09.
2008.10.09.
Paksi 206/4 hrsz-ú ingatlan eladásaAraczki András, és Araczkiné Gaál Györgyi Piroska 5.500.000,-Ft
2008.10.08.
2010.03.15.
A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztéseTér-Faktor Kft. 9.500.000 Ft + ÁFA
2008.10.07.
2010.01.18.
A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztéseKapos Innovációs Transzfer Központ Kht. 12.000.000 Ft + ÁFA
2008.09.30.
2009.06.30.
Fizió- és balneoterápiás épület tervezéseKern és Klenk Építészeti Bt. 49.200.000.- Ft
2008.09.16.
2008.12.15.
Önkormányzati tulajdonú lakások felújításaDC Dunakom Kft. 19.800.000,- Ft
2008.09.16.
2008.11.17.
Önkormányzati tulajdonú lakások felújításaDC Dunakom Kft. 13.299.999,- Ft
2008.09.15.
2008.12.22.
PSE öltözőDuna Center Therm Kft 99.908.173,- Ft
2008.09.12.
2008.12.11.
II. Rákóczi F. Általános Iskola 32 tantermes épületének felújítási terveinek elkészítése- -
2008.08.15.
2008.09.15.
1db új klinikai kémiai automataRoche (Magyarország) Kft. 12.600.000.- Ft
2008.07.24.
2008.08.28.
Bezerédj Általános Iskola felújításaUniver Építőipari és Szolgáltató Kft 16.724.477.- Ft
2008.06.30.
2008.10.09.
Rókus utca felújítása, korszerűsítéseEuroAszfalt Kft. 101.667.972.- Ft
2008.06.30.
2009.02.23.
Paksi Városi Művelődési Központ tervezéseÉpítész Stúdió Kft. 22.200.000.- Ft
2008.05.20.
2008.08.31.
Építési törmelék töréseHanich Ferenc 8.400.000.- Ft
2008.05.06.
2008.06.06.
Lussonium római kori erőd műemléki helyreállításaPannónia Bau Kft. 7.352.794.- Ft
2008.04.24.
2008.06.04.
Biztonsági út mellett vezetett kerékpárútDuna Center Therm Kft. 36.547.450.- Ft
2008.04.16.
2009.04.15.
Szilárd burkolatú utak járdák, térburkolatok burkolathibái javítása, kátyúzásaKronolog Kft. 27.000.000.- Ft
2008.04.07.
2008.09.30.
Paks város vízi közműveinek felújításaPaksi Víz- és Csatornamű Kft. 29.493.310.- Ft
2008.03.19.
2008.06.30.
Szakorvosi rendelőintézet homlokzatának árnyékolásaKrüll-Ung Árnyékolástechnika Kft. 6.442.800.- Ft
2008.03.17.
2008.07.17.
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújítása 2007/2. (Árok és Tavasz utcák)Soltút Kft. 143.969.563,- Ft
2008.03.17.
2008.07.17.
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújítása 2007/2. (Árok és Tavasz utcák)Soltút Kft. 145.910.634,- Ft
2008.03.17.
2008.08.11.
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújítása 2007/2. (Árok és Tavasz utcák)Soltút Kft 145.910.634,- Ft
2008.03.17.
2008.07.24.
Szilárd burkolatú belterületi utak burkolat felújítása 2007/2. (Árok és Tavasz utcák)Soltút Kft 143.969.563,- Ft
2008.02.21.
2008.07.30.
Körforgalmi csomópont felújítási terveinek elkészítéseVia-Trita Betéti Társaság 7.920.000.- Ft
2008.02.19.
2008.05.14.
M6 autópályával érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátításaNemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 35.738.820,-Ft
2008.02.18.
2008.05.31.
Paks, Ürgemezei Strand nyári szezonra történő felkészítése, beüzemelésePaksi Vízmű Kft. 9.668.400.- Ft
2008.01.01.
2008.12.31.
Paks város vízi közműveinek üzemeltetése, fenntartásaPaksi Víz- és Csatornamű Kft. 15.000.000.- Ft
2007.10.02.
2008.10.30.
Kishegyi út aszfalttal történő felújítása - kiegészítő építési beruházási munka Baranya Aszfalt Kft. 6.785.040,- Ft
2007.10.02.
2008.10.30.
Szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújítása, korszerűsítése, közmű átépítése Baranya Aszfalt Kft. 30.677.904,- Ft
2007.09.01.
2008.01.06.
Paks város szennyvíztisztító telep rekonstrukcióPantax Mérnökiroda Kft. 6.800.000 Ft + ÁFA
2007.08.24.
2007.09.28.
Egynapos sebészet kialakításának kivitelezéseBA – TU Építőipari Kft. 53.940.000,-Ft
2007.08.23.
2007.09.28.
Egynapos sebészet kialakításához szükséges orvostechnológiai gép-műszerekRB MED Kft. 8.543.640,- Ft
2007.08.22.
2007.10.15.
Csapadék elvezető rendszerek felújításaMICROCENTER – PAKS Kft. 11.240.970,- Ft
2007.08.21.
2007.12.10.
Lussonium római kori erőd – északi erődfal és kaputorony – műemléki helyreállításaNeutron Gépészeti és Építőipari Kft. 27.879.877,- Ft
2007.07.19.
2007.10.15.
Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításaBetonút Zrt. 75.469.693.- Ft
2007.07.19.
2007.10.15.
Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításaBaranya Aszfalt Kft. 30.677.904.- Ft
2007.07.19.
2007.10.30.
Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításaBaranya Aszfalt Kft. 30.677.904.- Ft
2007.07.17.
2007.09.20.
Paksi Képtár kialakítás II. ütemDunacenter Therm Kft. 24.099.600.- Ft
2007.06.20.
2007.08.23.
Intézmények belső falfestési és járulékos munkáiPaksi Pillér Betéti Társaság 10.531.855.- Ft
2007.04.30.
2008.05.31.
Paks, Ürgemezei strand nyári szezonra történő felkészítése / beüzemelésePaksi Vízmű Kft 8.199.024.- Ft
2007.04.16.
2008.04.15.
Szilárd burkolatú utak, járdák, térburkolatok burkolathibái javítása, kátyúzásaKronolog Kft. 23.150.000.- Ft
2006.12.12.
2007.06.15.
Képtár kialakításaDuna Center Therm Kft. 249.600.000,- Ft
2006.09.25.
2009.02.27.
Múzeum kialakításának tevezési munkáiKarácsony Építész Iroda Kft. 9.016.800.- Ft
2006.09.19.
2007.01.12.
Dunakömlődi sporttelepen lévő öltözőPartner Betonelemgyártó és Fémipari Szolgáltató Kft. 40.741.982,- Ft
2006.09.15.
2006.10.30.
Paks, Dunaföldvári u. szennyvíz-elvezetésének megoldása I/1. és I/2. ütemPaksi Vízmű Kft. 17.790.082.- Ft
2006.09.04.
2007.11.15.
Balatonszabadi – Sóstó Ifjúsági tábor felújításaBa-Tu Kft. 19.434.280,- Ft
2006.09.01.
2006.12.07.
Pályázat készítésAJÁKA-OKT BT 13.548.000.- Ft
2006.08.31.
2007.04.26.
Paksi Sportegyesület Klubház és fogadóépület kivitelezési munkáiNeutron Gépészeti és Építőipari Kft. 157.462.310,- Ft
2006.08.28.
2006.12.27.
Rákóczi úti rendelőintézet meglévő épületének felújítása, átalakításaRadiáns Pest megyei Településfejlesztési Kft 11.640.000.- Ft
2006.08.14.
2006.11.10.
Rókus utca ivóvízvezeték építési munkáiPaksi Vízmű Kft. 14.982.892.- Ft
2006.08.01.
2006.08.15.
Nevelési Tanácsadó kialakításaUlbert Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 6.818.946.- Ft
2006.07.27.
2006.09.29.
Belterületi közutak burkolat felújítása, ivóvízvezeték átépítéseDuna Center Therm Kft 77.160.000.- Ft
2006.07.27.
2006.09.30.
Belterületi közutak burkolat felújítása, ivóvízvezeték átépítéseSoltút Kft 77.254.514.- Ft
2006.07.15.
2007.08.28.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építéseDC Dunakom Kft. 12.236.179.- Ft
2006.07.14.
2006.08.03.
Paksi Sportegyesület sporttelepén biztonsági kerítés építéseKerítéscentrum Kft. 11.036.604.- Ft
2006.07.14.
2006.08.03.
Paksi Sportegyesület sporttelepén mobil lelátó építéseCompack-Bau Kft. 28.704.000.- Ft
2006.07.11.
2009.09.20.
Síksor út- és közműépítés kivitelezési munkákHegedűs és Schmidt Kft 40.781.001.- Ft
2006.07.10.
2006.10.06.
Bóbita bölcsőde és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kivitelezési munkáiDuna Center Therm Kft 56.725.751.- Ft
2006.06.26.
2006.10.15.
1956-os emlékműGT - ART Betéti Társaság 11.000.000.- Ft,
2006.06.26.
2006.08.28.
Intézmények belső falfestési és járulékos munkáiUlbert Építőipari Szolgáltató és Felújító Kft. 7.786.251.- Ft
2006.06.15.
2009.06.14.
Vagyon és felelősségbiztosításGenerali Providencia Biztosító Zrt. 13.498.512.- Ft
2006.06.15.
2009.06.14.
Casco biztosításAllianz Hungária Biztosító Rt.
2006.06.15.
2009.06.14.
Köztisztviselői szakmai felelősség biztosításAllianz Hungária Biztosító Rt.
2006.06.12.
2007.05.16.
Rákóczi úti rendelőintézet felújítása, átalakítása.Radiáns Pest megyei Településfejlesztési kft 14.280.000.- Ft
2006.05.03.
2006.08.31.
Sárgödör tér út- és közműépítés kivitelezéseDuna Center Therm Kft. 62.253.845.- Ft
2006.05.02.
2006.07.10.
Földutak egyszeri karbantartásaHajdu Építőipari és Kereskedelmi Kft. 8.499.960.- Ft
2006.04.23.
2006.05.31.
Paks, Rákóczi u. – Kishegyi u. közötti nyomóvezeték munkáiPaksi Víz- és Csatornamű Kft. 7.225.272.- Ft
2006.04.17.
2007.04.16.
Utak, járdák, kerékpárút, térburkolatok fenntartási munkáinak elvégzéseKronolog Építőipari Kft 19.000.000.- Ft
2006.03.30.
2006.07.19.
Akác utca felújításDuna Center Therm Kft. 127.200.000.- Ft
2006.03.30.
2006.07.19.
Kurcz Gy. utca felújításDuna Center Therm Kft. 97.200.000.- Ft
2006.03.30.
2006.09.01.
Akác és Kurcz Gy. utca valamint Sárgödör tér felújítás, korszerűsítésCÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Rt 7.080.000.- Ft
2006.01.30.
2006.04.15.
Paksi belterületi közutak burkolat-felújítás tervezési munkáiSzekszárdterv Tervező és Vállalkozó Kft 7.500.000.- Ft
2006.01.27.
2006.06.30.
Városi Művészeti Iskola rekonstrukció és bővítésStrabag Zrt. 15.000.000.- Ft
2006.01.03.
2006.09.30.
Paks város vízi közműveinek felújításaPaksi Víz- és Csatornamű Kft. 29.989.771.- Ft